Milieuterminal

Deze locatie in het havengebied Vlissingen-Oost (havennr 8620), is speciaal opgericht voor activiteiten die zonder speciale voorzieningen een negatief effect op het milieu zouden hebben. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

1. Op- en overslag en behandelen van:

 • Schone en verontreinigde grond
 • Bouwstoffen
 • Grondstoffen
 • Biomassa

2. Ontmantelen van:

 • Scheepswrakken
 • Schepen
 • Offshore-installaties
 • Constructies en bouwwerken

3. Bieden van faciliteiten en ondersteuning bij calamiteiten (land en water)

4. Samenstellen van grote constructies en dienstverlening voor de maritieme sector

5. Opslag van materiaal, goederen en stalling van materieel

6. Via de kade faciliteren van daartoe erkende en vergunde bedrijven in het uitvoeren van de volgende scheepvaart-gerelateerde activiteiten:

 • Inwendig en uitwendig reinigen van schepen.
 • Boord-boord overslag van vloeistoffen.
 • Marpol Annex 1, 2, 3, 4 en 5 en alle afvalstoffen die vrijkomen van schepen.
 • Uitvoeren noodreparaties aan schepen (calamiteiten).
 • Werkzaamheden ten gevolge van calamiteiten.
 • Op- en overslag activiteiten op de kade en de ponton.