Scheiden & verkleintechniek

Hoondert beschikt over diverse mobiele breekinstallaties. Het meeste puin wordt ingenomen en verwerkt tot menggranulaat 0-31,5 op de locatie Middelburg en de Milieuterminal in Vlissingen-Oost. Waar mogelijk, wordt het puin op locatie gebroken en verwerkt.

Wij zijn in het bezit van het BRL 2506 certificaat. Het gehele breekproces van acceptatie tot levering van gecertificeerd granulaat staat in onze procedures omschreven. Dit kwaliteitssysteem wordt vier keer per jaar geaudit door de onafhankelijke instantie Intron. Zowel de civieltechnische als de milieukwaliteit van het menggranulaat wordt periodiek geanalyseerd door het AP04 gecertificeerde laboratorium van Intron. Zodoende bent u bij afname van ons menggranulaat verzekerd van een kwaliteit die voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit.