Aanneming GWW

Grondwerk kent een grote diversiteit. Het varieert van het graven van een eenvoudig sleufje tot grote en complexe werken. Op het gebied van terreinaanleg en wegenbouw speelt Hoondert een prominente rol. Wij beschikken over alle materialen die hiervoor noodzakelijk zijn. Als Zeeuwse aannemer is Hoondert vanzelfsprekend betrokken bij veel waterbouwkundige projecten zoals baggerwerken, waterbodemsaneringen en het plaatsen en verwijderen van steigers en oeverbeschermingswerken.