Sloopwerk

Het tegenwoordige slopen draait om efficiency, milieu en het scheiden van de afvalstoffen, met het oog op maximale besparingen op kosten en milieu. Hoondert heeft alle moderne middelen om op een verantwoorde wijze te slopen of bouwwerken of delen daarvan te verwijderen.
De ervaring in sloopwerk is in eerste instantie opgedaan binnen de industriële sfeer. Regelmatig voeren wij specialistische projecten uit in een gecompliceerde omgeving. Wij zijn BRL SVMS-007 gecertificeerd (veilig en milieukundig slopen).

Explosieven
Wij hebben de benodigde kennis en vergunningen om met behulp van explosieven een gebouw of constructie te slopen. Een specialisatie op dit gebied is het werken met springstoffen onder water.

Slopen van schepen en maritieme objecten
Hoondert Services & Decommissioning BV houdt zich bezig met het slopen van schepen, scheepswrakken en offshore-constructies. De werkzaamheden worden volgens de laatste veiligheid- en milieu-inzichten uitgevoerd.