Sloopwerk

Het tegenwoordige slopen draait om efficiency, milieu en het scheiden van de afvalstoffen, met het oog op maximale besparingen op kosten en milieu. Hoondert heeft alle moderne middelen om op een verantwoorde wijze te slopen of bouwwerken of delen daarvan te verwijderen.
De ervaring in sloopwerk is in eerste instantie opgedaan binnen de industriële sfeer. Regelmatig voeren wij specialistische projecten uit in een gecompliceerde omgeving. Wij zijn BRL SVMS-007 gecertificeerd (veilig en milieukundig slopen).

Windmolenfundaties

Aannemingsbedrijf Hoondert beschikt over de kennis en capaciteit om windmolens op een duurzame manier te slopen. Aannemingsbedrijf Hoondert kan specialist genoemd worden in het slopen van windmolenfundaties. Wij hebben al voor diversen opdrachtgevers door de gehele Benelux fundaties mogen amoveren met of zonder behoud van de funderingsring.

Het vrijgekomen puin leent zich uitstekend voor recycling op locatie voor gebruik als terreinverharding of fundering van wegen.

Tevens kunnen wij het granulaat wassen en uitzeven voor hergebruik in de betonindustrie.

Explosieven
Wij hebben de benodigde kennis en vergunningen om met behulp van explosieven een gebouw of constructie te slopen. Een specialisatie op dit gebied is het werken met springstoffen onder water.

Slopen van schepen en maritieme objecten
Hoondert Services & Decommissioning BV houdt zich bezig met het slopen van schepen, scheepswrakken en offshore-constructies. De werkzaamheden worden volgens de laatste veiligheid- en milieu-inzichten uitgevoerd.