CO2 Prestatieladder

Hoondert zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te verminderen. Het verduurzamen is van groot belang voor ons en onze opdrachtgevers. Onder meer met behulp van de CO2 prestatieladder geven we invulling aan deze ambities. Hoondert streeft er naar het machinepark te vernieuwen met zuinigere auto’s en materieel. Daarnaast proberen we onze medewerkers zo bewust mogelijk te maken van de CO2-uitstoot en de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om dit te verminderen.

Ter optimalisatie van transportbewegingen zijn alle machines van Hoondert voorzien van een GPS systeem. Met behulp van dit systeem beperkt de planning het percentage “lege” ritten.

Binnen de onderneming zijn alle energiestromen inzichtelijk en vastgelegd in de CO2 footprint. Grotendeels worden de emissies veroorzaakt door het brandstofverbruik van transportmiddelen en andere machines. De maatregelen zijn in eerste instantie dan ook gericht op de grootverbruikers, aangezien dit de meeste reductie oplevert. Belangrijke trends in energieverbruik en CO2 uitstoot worden zowel intern als extern gecommuniceerd.

Voor het uitwisselen van kennis is Hoondert aangesloten bij het sectorinitiatief “Sturen op CO2” van onze branchevereniging Cumela. Uitgangspunt is het aanreiken en uitwisselen van ervaringen en informatie over relevante onderwerpen aangaande CO2 reductie.

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder verwijzen wij u naar de volgende link: https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Hoondert_Beheer_B_V

Bijlagen:

CO2 Footprint 2018
CO2 Footprint t/m juni 2019
CO2 Footprint 2019
CO2 Footprint t/m juni 2020
CO2 Footprint 2020
CO2 Footprint t/m juni 2021
CO2 Footprint 2021
CO2 Footprint t/m juni 2022
CO2 Footprint 2022
CO2 Footprint t/m juni 2023
Communicatieplan CO2
Sectorinitiatief Cumela CO2
CO2 Doelstellingen en actieplan 2021-2023
CO2 Bewust Certificaat Niveau 3