Milieu

Het milieu speelt een belangrijke rol in alles wat wij doen. Zo hebben onze mensen bijvoorbeeld alle benodigde kennis en ervaring om bij vervuilingen in de breedste zin van het woord en calamiteiten adequaat te reageren. Ook in het geval van op- en overslag van milieubelastende materialen beschikken we over verschillende mogelijkheden om de belasting van het milieu tot een minimum te beperken.