Aanleg Fietspad Kortgene-Colijnsplaat

Op 2 augustus 2018 ontvingen Aannemingsbedrijf Hoondert en Dura Vermeer Infra de opdracht van Waterschap Scheldestromen voor het aanleggen van een vrijliggend fietspad tussen Kortgene en Colijnsplaat.

In hoofdlijnen betekende dit het realiseren van een vrijliggend fietspad over een lengte van ca. 5.5 km, het uitvoeren van groot onderhoud aan de de Kortgeenseweg / Colijnsplaatseweg, het aanpassen van het viaduct over de N255 en het aanpassen van de kruising Molendijk / Kortgeenseweg.

Werkzaamheden

– het verrichten van opruimingswerkzaamheden

– het toepassen van verkeersmaatregelen

– het verwijderen en aanbrengen van dammen

– het verwijderen en aanbrengen van duikers ca. 250 m1

– het verrichten van grondwerk ca. 30.000 m3

– het leveren en aanbrengen van zand voor zandbed ca. 20.000 m3

– het leveren en aanbrengen van funderingen ca. 15.000 ton

– het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen ca. 8.000 ton

– het leveren en aanbrengen van betonverhardingen ca. 500 m2

– het verwijderen en aanbrengen van elementenverharding ca. 2.000 eenheden

– het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

– het aanbrengen van voegconstructies

 

  

Informatie
Opdrachtgever
Waterschap Scheldestromen
Datum
02-08-2018
Werk
Aanleg Fietspad Kortgene-Colijnsplaat

Op 2 augustus 2018 ontvingen Aannemingsbedrijf Hoondert en Dura Vermeer Infra de opdracht van Waterschap Scheldestromen voor het aanleggen van een vrijliggend fietspad tussen Kortgene en Colijnsplaat.

In hoofdlijnen betekende dit het realiseren van een vrijliggend fietspad over een lengte van ca. 5.5 km, het uitvoeren van groot onderhoud aan de de Kortgeenseweg / Colijnsplaatseweg, het aanpassen van het viaduct over de N255 en het aanpassen van de kruising Molendijk / Kortgeenseweg.

Werkzaamheden

– het verrichten van opruimingswerkzaamheden

– het toepassen van verkeersmaatregelen

– het verwijderen en aanbrengen van dammen

– het verwijderen en aanbrengen van duikers ca. 250 m1

– het verrichten van grondwerk ca. 30.000 m3

– het leveren en aanbrengen van zand voor zandbed ca. 20.000 m3

– het leveren en aanbrengen van funderingen ca. 15.000 ton

– het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen ca. 8.000 ton

– het leveren en aanbrengen van betonverhardingen ca. 500 m2

– het verwijderen en aanbrengen van elementenverharding ca. 2.000 eenheden

– het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

– het aanbrengen van voegconstructies